Det du inte mår bra av att göra är förmodligen inte ditt sätt att göra det på, det tillhör inte din väg. För att finna din drivkraft behöver du ta bort allt som inte längre är du. Det kan vara allt ifrån tankar och handlingar till beteenden och vanor. Titta över vilka personlighetsdrag, beteenden, vanor och framför allt umgänge som tillhör den tidigare versionen av dig. Låt dessa stanna i det förflutna. Du väljer helt själv med vilken attityd, tankar och känslor som du går in i framtiden med. Det är ditt ansvar vad för miljö och situationer du sätter dig i. Att ta ansvar för din utveckling kan bara du göra.
När vi ska arbeta bort mindre bra sidor av oss själva behöver vi balansera ut det med något som symboliserar ett ljus eller en styrka. Destruktiva beteenden kan du se som ”mörkret”, strategier som du tidigare säkert haft användning av på något sätt för att skydda dig, men som du inte längre behöver. Beteenden och känslomässiga sår kan också ha skapats om du varit med om händelser som gjort ont. Du kan ha skapat beteenden inom dig för att någon gång i ditt liv passa in i en grupp som inte ens varit menad för dig.
Valda sanningar om dig själv kan blockera dig från din inneboende kraft. När vi inte trivs med oss själva baserar vi våra val på just detta, vi skapar vanor som säger åt oss att vi måste göra på ett visst sätt för att trivas med oss själva. Om du inte redan trivs med dig själv är det lätt att skapa vanor som står allt längre ifrån din sanning inom dig. Om du har en sanning om att du inte är värdig vågar du aldrig satsa på dina drömmar eller söka dig till arbeten som du vet att du hellre arbetat med.
• Vilka sanningar har du om dig själv som inte längre gynnar din utveckling?
• Vilka tankar om dig själv har du tidigare identifierat dig själv med?
• Finns det några valda sanningar som du kan plocka ner redan idag? Hur kan du motbevisa dessa och sluta leva efter dem?
• Vad vill du ersätta dessa beteenden med som dina valda sanningar skapat?
• Vilka vill du ska vara dina nya sanningar om livet och dig själv?

Categories:

Tags:

Comments are closed