2021 – 01 -05

Sedan jag fick Akita, min Rottweilertik, har jag slagits av hur mycket gemensamt hundägarskapet och eget företagande innebär, även utvecklingen av dig själv. För att nå resultat är grunderna ofta detsamma. Beslutsamhet och villighet krävs, både mellan mig och min hund, jag kan inte tvinga henne att göra saker, hon behöver vara motiverad likväl jag. Detsamma är det med min egen utveckling och samarbetet mellan kunder och klienter. En tydlig struktur krävs, hur ska detta träningsupplägg se ut? Strukturen är avgörande i mitt eget företagande, i början när jag startade mitt första företag hade jag ingen tydlig och resultaten blev därefter. Detsamma gäller träningen med Akita, om jag gör något halvdant med henne är hon inte ett dugg intresserad av att slutföra vår träning eller vad vi nu än gör tillsammans. Idag är jag vän med ordet ”planering” och mår bra av rutiner både till mig själv i min utveckling, mitt företag och träningen med Akita. Struktur påminde mig så länge om något destruktivt (med en ätstörd bakgrund), likväl kontroll. Men det finns sund kontroll och det finns kärleksfull struktur. Ibland behöver du bara byta ut orden för att det ska matcha ditt framtida liv bättre.

Det krävs också tydliga gränser och närvaro i hundägarskapet och återigen: detsamma gäller mig och mitt företag. Jag behöver veta vart jag ska lägga mitt fokus för att inte bli tankspridd och jag behöver ha självkänsla nog att veta vad jag behöver ha mer av och vad jag bör säga nej tack till för att kunna fortsätta dit jag ska. Människor jag möter som duttar med sin energi på lika olika områden och inte riktigt vet vart de själva slutar och börjar, blir ofta förvirrade och min mentala status privat påverkat mitt företag enormt – samt min relation med Akita. Så fantastiskt, va? Alla delar hör ihop och påverkar varandra. 🙂 I vilket område behöver du själv bli tydligare i din egen kommunikation till dig själv?

 

Här kan du läsa mer om bloggen: drivkraftenblogg.blogspot.com