Personlig utveckling för ungdomar med Leif Hejdenberg

Hej alla fina lyssnare,

I dagens avsnitt möter vi Leif Leeuwen Hejdenberg, han är grundare till Next Generation Leadership (NGL), ett program som hjälper ungdomar till ett bättre mående och mer gemenskap.

NGL är en förening som i nära samarbete med kommuner planerar och genomför samhälls- och ungdomsprogram som gör en skillnad för ungdomar och pedagoger.

Leif har lång erfarenhet av personlig utveckling, både i sitt arbete i grupp med andra men också genom sin egen resa. Leif har själv upplevt ett typ av utanförskap i unga år, hans intresse för att förändra väcktes än mer när han såg sin pappa (som då arbetade som polis) arrestera ungdomar som hamnat snett och därmed blivit kriminella. Leifs engagemang smittar av sig och och han bidrar verkligen till en positiv samhällsutveckling för ungdomar, den förändring vi alla kan vara en del av – om vi väljer att se det så.

Det är viktigt att vi får rätt vägledning i unga år och att vi använder våra egenskaper, vår potential och ledaregenskaper för oss istället för emot oss eller andra. Vi alla söker eller har någon gång sökt någon form av gemenskap, en bekräftelse på att man duger eller inte är ensam. Med en bra självkänsla blir det lättare att känna sig trygg i att man duger, men frågor som ”vem är jag?” och ”vart hör jag hemma?” har vi nog alla ställt oss själva någon gång i livet.

När vi människor känner oss trygga med någon kan vi börja dela med oss av dessa tankar och känslor vi går omkring med. NGL fokuserar mycket på att se lösningar bortom vårt förflutna, när vi inte längre identifierar oss själva med vart vi kommer ifrån eller med vad som varit, kan en positiv förändring ibland ske snabbare än när vi ”sitter fast” i begränsade tankesätt om vilka vi är eller kan bli.

Hör om Leifs härliga engagemang och ta del av hans resa i detta avsnitt.


Publicerat

i

av

Etiketter: