Hej alla drivkrafter!
I dagens avsnitt möter vi Jimmy Engström, en fantastiska medmänniska som har gjort en stark resa med sig själv. Han jobbar idag som beroendebehandlare och i oktober har han varit fri från droger och destruktiva beteenden i 20 år – wow på den!

Vi pratar idag om sex och sårbarhet. Vi lyfter på känsliga frågor kring något som bör vara så naturligt och avslappnat som möjligt – sexet, mötet mellan två människor. Sex är ett ämne också kan väcka mycket rädslor och skam hos människor och idag delar vi med oss ur ett manligt och kvinnligt perspektiv hur det varit för oss. Vad händer när vi går bakom alla lager, sociala normer och tankar kring hur sex bör vara? Vad händer när jag möter och även vågar berätta för min partner om mina tidigare känslor kring sex? Varför bidrar en öppen kommunikation kring sexet till en bättre självkänsla? Vad är det för skillnad på sex och intimitet?

Det läggs fortfarande mycket fokus kring hur vi ser ut, hur vi ligger, hur många vi har legat med, när i en relation man bör ha sex, när man inte bör ha sex, hur snabbt man kommer och hur man kommer… ja, listan kan göras lång. Men vad händer när vi lägger bort det ytliga och möts i den totala kärleken som närvaron kan bjuda in till när vi vågar vara fullt närvarande i våra kroppar? Det finns mycket press kring sex för både kvinnor och män men intimitet behöver INTE leda till sex, utan det störa är mötet, inte slutresultat. Det går att njuta på ett helt annat sätt av både livet och sexet när jag vågar öppna mig inför vad som händer i närvaron.

Varmt välkomna till detta magiska samtal, vi hoppas att ni kommer gilla det!

Categories:

Tags:

Comments are closed