Dag: 19 mars 2018

  • Avsnitt 49 – Zenia Nielsen – Att förändra sitt liv

    Zenia Nielsen, idag sprudlande livsglad men med ett stort bagage av olika erfarenheter. Bakom den starka utstrålning och insiktsfulla medvetenhet Zenia idag besitter fanns en tid då han inte mådde fullt lika bra, ett liv som enligt honom själv var långt ifrån autentiskt och meningsfullt. För bara något år sedan levde Zenia ett liv som…