Månad: april 2017

  • Avsnitt 26 – Emma Phil: Om Kontrollbehov och Självledarskap

    Hur kommer det sig att vissa människor behöver ha kontroll över att allt alltid ligger på rätt plats och på rätt sätt? I den prestationsbaserade värld vi nu lever i är det inte en självklarhet att vara trygg i sig själv. I avsnitt 26 möter vi Emma Pihl som ger oss verktyg och tips på…

  • Avsnitt 25 – Agnes Skyman

    Denna vecka möter vi 22 åriga Agnes Skyman, energiknippet som inspirerar andra till att också bli tryggare i sin ledarroll för att kunna bli sin starkaste drivkraft och nå sin fulla potential. Agnes är en förebild både för unga och äldre. Hon anser att politik är något som påverkar oss alla och har därför en…