David & Malin - Att skapa sunda relationer

 

Hej alla fina lyssnare,

Idag går jag och David Borgstrand igenom olika tecken på en osund och sund relation.

  • Hur kan vi bli starkare av våra erfarenheter?
  • Hur gör vi så att gamla sår inte får påverka vår nya relation?
  • Vad kännetecknar en sund relation vs destruktiv?
  • Hur vet man om det är bekräftelse eller kärlek?
  • Bli medveten om sina egna brister och styrkor för att kunna växa och läka

Vi pratar om vikten av att vara öppen och redo för en sund relation.

Häng med!