Jag vet hur lätt det är att i tillfrisknandet från ätstörningar få en längtan tillbaka till […]