“Under hela min skolgång kämpade jag med att folk inte skulle låsa in mig. Jag […]