Helena vill förändra sättet vi ser på försäljning och hon är en stor förebild för framför […]