Mer än fyra människor tar sitt liv i Sverige varje dag. Självmord är den vanligaste dödsorsaken […]