Rädslan för att uppfattas som svag gör att många drar sig för att visa sina känslor. […]