I avsnitt 8 pratar vi manligt och kvinnligt. Gaya Pienitzka har flera års erfarenhet av att […]