E-terapi mot ätstörningar

 

Med hjälp av rabattkoden DRIV kan ni nu ladda ner min E-terapi, 10 steg mot att hantera ätstörningar, och få 10 % rabatt på hela kursen. Klicka på länken nedan för att komma till sidan.

 

Från självsvält till livsglädje.

Lider du eller någon anhörig av ätstörningar? Lifecap erbjuder en lösning: Malin Rosén var utseendefixerad och trött på livet när hon insåg att hon var tvungen att fatta ett beslut: Svälta sig till döds eller leva? 

Idag är Malin en levnadsglad ung kvinna som hjälper unga som är i den situation hon var i att tillfriskna från ätstörningar och matmissbruk.
Det unika med den här kognitiva E-terapin är att Malin är ett levande exempel på att det här fungerar. Hon har själv levt i problemet, och har med egen kraft tagit sig därifrån.

Malins liv upptogs av en besatthet av bantning, olika dieter, träning och kontroll av matintaget under lång tid. Hennes föräldrar och andra anhöriga blev alltmer oroade över Malins hälsa och de tillbringade mycket tid till att försöka kontrollera att hon faktiskt åt. Till sist fann de ingen annan råd än att uppsöka vården, och att få hjälp med ett matschema som Malin kunde hålla sig till. När detta var gjort och Malin började sin väg tillbaka till ett liv som inte inkluderade ständig kost-kontroll och tankar på mat, insåg hon att det fanns mycket dåligt mående kvar att hantera, så hon tog kontakt med en kognitiv coach. Idag är Malin själv Diplomerad Kognitiv coach och Diplomerad Energi/hypnosterapeut. Under de video-filmer som ingår under E-terapin samtalar hon med Gaya Pienitzka som har arbetat terapeutiskt kognitivt under många år.

Vi erbjuder en serie om tio avsnitt kognitiv E-terapi mot matmissbruk och ätstörningar. Varje avsnitt omfattar texter med fakta, uppgifter och lektioner samt cirka en timmes video-inspelning med instruktioner. E-terapin är kostnadseffektivt, att göra det här arbetet i traditionell terapi skulle kosta mångdubbelt. När du klickar på ”Innehållsförteckning” ovan får du tillgång till en lista på vad de olika sessionerna innehåller.

Att ta hjälp av någon som har BÅDE har en gedigen utbildning och genuin erfarenhet av att lösa det problem som man själv lider av inger hopp och ger en förebild. Vi på Lifecap har sett gång efter annan hur väl det här fungerar.

OBS! Det är viktigt att den drabbade inte är i ett svälttillstånd när han/hon arbetar med det här programmet. E-terapin handlar om att finna lösningar på de underliggande problem som ätstörningarna är ett symtom på. Det är därför av största vikt att den drabbade har tillgång till ett mat-schema som följs eller att det ännu inte blivit så akut att vårdinsatser behövs. Om den drabbade är i ett svälttillstånd är det viktigt att söka akut hjälp inom sjukvården.  Lycka till!

https://app.coursio.com/store/lifecap/hantera-atstorningar-e-terapi-i-tio-steg